CMS
CMS
01

Zaproszenie

„SOS”- Synergia w Onkologii Szczecin 2024

Szanowni Państwo,

Zachodniopomorskie Centrum Onkologii w Szczecinie zaprasza do udziału już w drugiej edycji wyjątkowego spotkania naukowego „SOS - Synergia w onkologii”, które odbędzie się  10 maja 2024 roku w Szczecinie.

Naszą ideą jest stworzenie na Pomorzu Zachodnim takiego modelu opieki koordynowanej, który pozwoli pacjentom onkologicznym przejść przez cały proces leczenia od momentu postawienia diagnozy aż do monitorowania efektów terapii bezpiecznie i w zaufaniu. Jako jedyne w regionie Centrum Onkologii chcemy świadomie i odpowiedzialnie wykorzystywać wszystkie możliwe, dostępne narzędzia, by stale poprawiać wyniki leczenia i podnosić jakość opieki nad pacjentem.

Druga edycja konferencji „SOS - Synergia w onkologii” to kolejny krok, który możemy wspólnie wykonać, realizując w praktyce idee koordynowanej opieki nad pacjentem onkologicznym. Zapraszamy do wyruszenia z nami w tę drogę – z korzyścią dla tych, którzy w diagnozie onkologicznej potrzebują leczenia, a także realnego wsparcia nie tylko w systemie, ale przede wszystkim w ludziach, kierujących się w swojej pracy dobrem pacjenta, empatią i otwartością na nowe rozwiązania.

Dziękując za okazane nam zaufanie i udział w ubiegłorocznej konferencji, serdecznie zapraszamy na kolejną edycję przedstawicieli wszystkich zawodów medycznych oraz środowisk naukowych. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Połączmy siły dla dobra Pacjentów!

CMS

02

Rada naukowa

CMS

dr n med.

Roman Dubiański

CMS

dr n med.

Roman Dubiański

Specjalista onkolog Kliniczny. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego od 2008 do 2023 roku. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych oraz doniesień plakatowych i ustnych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Od wielu lat prowadzi wykłady dla onkologów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim biologia molekularna HER2-dodatniego raka piersi (temat doktoratu) oraz onkologia geriatryczna. Członek międzynarodowych towarzystw onkologicznych: European Society for Medical Oncology (ESMO), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Association for Cancer Research (EACR) oraz  International Society of Geriatric Oncology (SIOG). Jest obecnie Narodowym Przedstawicielem SIOG w Polsce oraz współredaktorem pierwszego polskiego podręcznika z onkogeriatrii. Stypendysta European Society for Medical Oncology. W 2018 roku odbył staż ESMO Clinical Unit Visit w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven w Belgii.

CMS

mgr piel.

Marzena Kaczmarek

CMS

mgr piel.

Marzena Kaczmarek

Kierownik Przyszpitalnej Przychodni Onkologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii. Konsultant wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego w latach 2010-2018. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego. 

CMS

dr hab. n. med.

Michał Falco

CMS

dr hab. n. med.

Michał Falco

Kierownik Oddziału Radioterapii Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

CMS

dr n. med.

Rafał Uciński

CMS

dr n. med.

Rafał Uciński

Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

CMS

lek.

Małgorzata Talerczyk

CMS

lek.

Małgorzata Talerczyk

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

z-ca Dyrektora ds.  Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

03

Program

pobierz PDFPobierz PDF

8:30 - 9:00

Rejestracja uczestników

9:00 - 9:20

Uroczyste powitanie uczestników - Inauguracja konferencji

dyr Adrian Sikorski, dr n. o zdr. Agnieszka Kisielska, mgr Jolanta Dynarska

9:20 - 9:40

KSO, KON-Pierś, KON-Jelito - w jakim kierunku zmierza?

lek. med. Małgorzata Talerczyk

9:40 - 10:00

Telefon do przyjaciela? Jak stworzyć wsparcie telemedyczne dla pacjenta onkologicznego?

prof. dr hab. n. med. Tomasz Banasiewicz

10:00 - 10:20

Realny wpływ badania histopatologicznego na proces leczenia

dr hab. n. med. Andrzej Kram

10:20 - 10:40

Znaczenie diagnostyki genetycznej w postępowaniu z pacjentem onkologicznym

prof. dr hab. n med. Cezary Cybulski

10:40 - 11:00

Przerwa kawowa

11:00 - 11:20

Diagnostyka i leczenie chirurgiczne w terapii nowotworów

dr n. med. Rafał Uciński

11:20 - 11:40

Chemio, imuno, radio terapia w leczeniu nowotworów płuca

lek. med. Piotr Woźniak

11:40 - 12:00

Współpraca onkologa z kardiologiem - kardiotoksyczność nowych terapii

dr n. med. Roman Dubiański, lek. med. Waldemar Krysiak

12:00 - 12:20

Onkologia nie boli

lek. med. Małgorzata Rzechuła

12:20 - 13:00

Przerwa lunchowa

13:00 - 13:15

Psychoonkolog - jego rola w procesie zdrowienia

mgr Martyna Pawlak Modzelwska

13:15 - 13:30

Temat w trakcie potwierdzania

mgr Angelika Milkiewicz

13:30 - 13:45

Temat w trakcie potwierdzania

lek. med. Małgorzata Kowalczyk-Kram

13:45 - 14:00

Koordynowana Opieka Pielęgniarska nowe świadczenie w POZ - wsprarcie dla onkologii

prowadzący TBC

14:00 - 14:20

Q&A - zakończenie konferencji

04

Prelegenci

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

CMS

dr n. med. i n. o zdr.

Agnieszka Kisielska

Pielęgniarka oddziałowa oddziału Onkologii Klinicznej w Zachodniopomorskim Centrum Onkologii. Specjalista w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego, specjalista w dziedzinie organizacji i zarządzania.

CMS

lek. med.

Malgorzata Kowalczyk-Kram

CMS

lek. med.

Malgorzata Kowalczyk-Kram

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

CMS

prof. dr hab. n. med.

Tomasz Banasiewicz

Kierownik Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Onkologii Gastroenterologicznej. Specjalista chirurg zajmujący się leczeniem trudno gojących się ran. Posiada duże doświadczenie w: stosowaniu terapii podciśnieniowej w leczeniu ran powikłanych czy profilaktyce zaburzeń gojenia ran. Organizator szkoleń i konferencji dotyczących terapii podciśnieniowej i szeroko pojętych problemów powstawania oraz gojenia ran. Twórca i redaktor naczelny czasopisma „Negative Pressure Wound Therapy Journal”. Autor wielu publikacji o tematyce leczenia ran i związanych z nimi problemów klinicznych.

CMS

dr n med.

Roman Dubiański

CMS

dr n med.

Roman Dubiański

Specjalista onkolog Kliniczny. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku. Pracownik Kliniki Nowotworów Piersi i Chirurgii Rekonstrukcyjnej Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie- Państwowego Instytutu Badawczego od 2008 do 2023 roku. Jest autorem i współautorem artykułów naukowych oraz doniesień plakatowych i ustnych na konferencjach krajowych i zagranicznych. Od wielu lat prowadzi wykłady dla onkologów, lekarzy rodzinnych oraz lekarzy w trakcie specjalizacji z onkologii klinicznej i chorób wewnętrznych. Jego zainteresowania naukowe to przede wszystkim biologia molekularna HER2-dodatniego raka piersi (temat doktoratu) oraz onkologia geriatryczna. Członek międzynarodowych towarzystw onkologicznych: European Society for Medical Oncology (ESMO), European Organisation for Research and Treatment of Cancer (EORTC), European Association for Cancer Research (EACR) oraz  International Society of Geriatric Oncology (SIOG). Jest obecnie Narodowym Przedstawicielem SIOG w Polsce oraz współredaktorem pierwszego polskiego podręcznika z onkogeriatrii. Stypendysta European Society for Medical Oncology. W 2018 roku odbył staż ESMO Clinical Unit Visit w Szpitalu Uniwersyteckim w Leuven w Belgii.

CMS

lek. med.

Waldemar Krysiak

CMS

lek. med.

Waldemar Krysiak

CMS

dr hab. n. med.

Andrzej Kram

CMS

dr hab. n. med.

Andrzej Kram

CMS

lek. med.

Piotr Woźniak

CMS

lek. med.

Piotr Woźniak

CMS

prof. dr hab. n med.

Cezary Cybulski

CMS

prof. dr hab. n med.

Cezary Cybulski

CMS

dr n. med.

Rafał Uciński

CMS

dr n. med.

Rafał Uciński

Ordynator Oddziału Chirurgii Onkologicznej Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

CMS

lek. med.

Małgorzata Rzechuła

CMS

lek. med.

Małgorzata Rzechuła

CMS

lek.

Małgorzata Talerczyk

CMS

lek.

Małgorzata Talerczyk

z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

CMS

mgr

Martyna Pawlak Modzelwska

CMS

mgr

Martyna Pawlak Modzelwska

CMS

mgr

Angelika Milkiewicz-Ławicka

CMS

mgr

Angelika Milkiewicz-Ławicka

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

CMS

mgr

Jolanta Dynarska

z-ca Dyrektora ds.  Pielęgniarstwa Zachodniopomorskiego Centrum Onkologii

05

Organizatorzy i Patronaty

Konferencję wspierają

Szczecińska Synergia w Onkologii organizowana jest dzięki wsparciu naszych Partnerów i Sponsorów. Dzięki kooperacji środowiska naukowego, biznesowego i instytucji możemy wspólnie działać, by podnosić poziom wiedzy i umiejętności praktycznych medyków w Polsce. Dziękujemy za zaangażowanie i przyłączenie się do projektu.

Organizator

Patronat honorowy

Patronat medialny

Certyfikacja

06

Sponsorzy

Partnerzy

Wystawcy

07

Rejestracja

Zapraszamy do rejestracji

08

Lokalizacja

Adres wydarzenia

wytycz trasę dojazdu

09

Komitet organizacyjny

CMS

dyrektor ZCO

Adrian Sikorski

CMS

dyrektor ZCO

Adrian Sikorski

CMS

zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa ZCO

Jolanta Dynarska

CMS

zastępca dyrektora ds. pielęgniarstwa ZCO

Jolanta Dynarska

CMS

prezes Crockett Media

Emilia Kowalska

CMS

prezes Crockett Media

Emilia Kowalska